KURZ

Zahájení výcviku, výuka a zkoušky

Výcvik je zahájen, jakmile v autoškole podáte vyplněnou Žádost o řidičské oprávnění a Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Oba dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách. Pozor na lékařský posudek- nesmí být starší než tři měsíce.

Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce. Výcvik lze zahájit už v 17 letech, ale v době konání zkoušek musí být žadatel plnoletý.

Toretická výuka probíhá formou individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a průběžně dochází na hodiny výuky, kde probíhají konzultace s učitelem. Na hodinách výuky si žáci vyzkouší i testy ve stejné podobě jako u závěrečné zkoušky na městském úřadě.

Součástí teorie je také zdravotnická příprava se školeným zdravotníkem ze záchranné služby. Dozvíte se mimo jiné, jak postupovat při autonehodě a můžete si vyzkoušet i masáž srdce na figuríně.

Do praktické části výcviku patří základní údržba vozidla, kde učitel žákovi ukáže vše podstatné o vozidle, běžnou kontrolu před jízdou a řešení základních problémů. Údržba vozidla už je opět součástí závěrečné zkoušky, kde každý žák dostane jednu až dvě otázky k vozu.

Praktická výuka jízd obsahuje 28 výukových hodin- tedy po 45 minutách. V prvních hodinách se seznámíte s vozidlem, přizpůsobením si ho k jízdě, řekneme si, jak bude výcvik probíhat... První jízdy jsou na autocvičišti a postupně navyšujeme provoz. Snažíme se vždy místo začátku a konce jízdy přizpůsobit žákovi.

Jakmile se budete blížit ke konci výcviku, domluvíme se společně na termínu zkoušky. Zkoušky probíhají každý týden a díky tomu jdete na zkoušku co nejdříve po dokončení výcviku.

Zkoušky se konají na obecním úřadě s rozšířenou působností v Kadani, kde vám následně řidičský průkaz i vydají. Na úřadě se skládá první část- písemný test, na který máte 30 minut. Při úspěšném absolvování testů následuje druhá část- údržba vozidla a samotná jízda. Při údržbě vozidla se zkušební komisař zeptá na jednu až dvě otázky týkající se vozu, např. kde je uložen a jak se skládá výstražný trojúhelník, k čemu slouží spojka nebo jak zkontrolujeme olej. Zkouška z jízdy trvá minimálně 30 minut a kromě samotné jízdy vás komisař vyzkouší z parkování couváním a to jak podélně, tak kolmo. Ale všechno budeme při výcviku trénovat, abyste byli dostatečně připraveni.