Systém L17

Od 1.1.2024


                                         L17

Novela zákona 361/2000 Sb. nám umožňuje od 1.1.2024 možnost řídit osobní automobil již od 17 let pod dohledem mentora.

 • Mentor musí splňovat minimálně desetileté držení řidičského oprávnění skupiny B a v posledních pěti letech nesmí mít zákaz řízení.
 • Musí mít nula trestných bodů.
 • Mentor musí při jízdě sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu.
 • L17 se zapíše do Evidenční karty řidiče mladého řidiče i všech mentorů.
 • Mentoři můžou být maximálně čtyři.
 • S mentorem musí jezdit až do dovršení věku 18 let.
 • Vozidlo není žádným způsobem označeno.

Pro autoškoly se v podstatě nic nemění. Výuka a výcvik i zkouška probíha stále stejně jako doposud. Po absolvování výuky a výcviku standardně žadatele přihlásíte na zkoušku.

 • Žadatele můžete přihlásit na zkoušku po absolvování výuky a výcviku a až po dovršení věku 17 let.
 • Žadatele můžete přijmout do výuky a do výcviku 18 měsíců před dovršením věku 17 let. Tedy od 15 a půl roku. 

Pokud si žadatel o řidičské oprávnění nezapíše mentora, řidičské oprávnění mu bude uděleno, ale jezdit smí samostatně až po dovršení věku 18 let, tzn. následující den po 18. narozeninách. Žádný harmonizovaný kód ani jiné omezení v řidičském průkazu nebude uvedeno.                      Řidičský průkaz "na zkoušku"

Od 1. 1. 2024 je každý řidič, ve lhůtě 2 let od udělení řidičského oprávnění sledován, zda nespáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů.

POZOR!

Podle dikce zákona se následující podmínky vztahují i na ty řidiče, kteří mají ke dni 1. 1. 2024 udělené řidičské oprávnění méně nežli 2 roky.

Pokud je začínajícímu řidiči v registru řidičů zaznamenán takový přestupek, za který je mu zaznamenáno 6 bodů, potom je registrem řidičů vyzván k tomu, aby absolvoval:

 • dopravně psychologický pohovor u dopravního psychologa a
 • školení začínajících řidičů v autoškole

Školení začínajících řidičů v autoškole je v rozsahu 5 x 45 minut !

 • 1 hodina teorie
 • 3 hodiny praktické jízdy
 • 1 hodina vyhodnocení chování řidiče

Do 3 měsíců od doručení výzvy musí na registru řidičů předložit potvrzení o splnění těchto dvou povinností. Jinak uplynutím této lhůty pozbyde řidičské oprávnění.

Pokud v souvislosti s přestupkem, za který je zaznamenáno 6 bodů, začínající řidič pozbyde řidičské oprávnění z důvodu zákazu činnosti, potom uvedené dvě povinnosti musí splnit pro jeho vrácení. Pokud od pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, musí začínající řidič absolvovat dopravně psychologické vyšetření, lékařskou prohlídku a přezkoušení v autoškole.

Podrobnosti jsou uvedeny v zákonu č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v § 102 a dalších.