Výcvik


Teoretická výuka probíhá formou individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a průběžně dochází na hodiny výuky, kde probíhají konzultace s učitelem. Na hodinách výuky si žáci vyzkouší i testy ve stejné podobě jako u závěrečné zkoušky na městském úřadě.


Součástí teorie je také zdravotnická příprava se školeným zdravotníkem. Dozvíte se mimo jiné, jak postupovat při autonehodě a můžete si vyzkoušet i masáž srdce na figuríně.


Do praktické části výcviku patří základní údržba vozidla, kde učitel žákovi ukáže vše podstatné o vozidle, běžnou kontrolu před jízdou a řešení základních problémů. Údržba vozidla už je opět součástí závěrečné zkoušky, kde každý žák dostane jednu až dvě otázky k vozu.


Praktická výuka jízd obsahuje 28 výukových hodin- tedy po 45 minutách. V prvních hodinách se seznámíte s vozidlem, přizpůsobením si ho k jízdě, řekneme si, jak bude výcvik probíhat... První jízdy jsou na autocvičišti a postupně navyšujeme provoz. Snažíme se vždy místo začátku a konce jízdy přizpůsobit žákovi.


Jakmile se budete blížit ke konci výcviku, domluvíme se společně na termínu zkoušky. Zkoušky probíhají každý týden a díky tomu jdete na zkoušku co nejdříve po dokončení výcviku.